การพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น


กำลังรวบรวมข้อมูล......

26/10/2016

314

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com