คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

นายก

นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์

นายก อบต.บางยาง

เบอร์ติดต่อ 098-848-8298

 

รองนายก

มงคล เสาวคนธ์

รองนายก อบต.บางยาง

เบอร์ติดต่อ 087-584-4221

 

 

ธวัช แสงสุข

รองนายก อบต.บางยาง

เบอร์ติดต่อ 081-452-8814

 

 

เลขานายก

ศุภณัฐ สังข์สี

เลขานายก อบต.บางยาง

เบอร์ติดต่อ 086-798-5532

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

26/10/2016

932

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com