คณะผู้บริหาร


นายก

นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์

นายก อบต.บางยาง

รองนายก

มงคล เสาวคนธ์

รองนายก อบต.บางยาง

 

 

 

 

ธวัช แสงสุข

รองนายก อบต.บางยาง

 

เลขานายก

ศุภณัฐ สังข์สี

เลขานายก อบต.บางยาง

 

 

 

26/10/2016

562

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
tel: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th