ราคากลาง กำจัดวัชพืช และผักตบชวาในลำคลองตำบลบางยาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


ราคากลาง กำจัดวัชพืช และผักตบชวาในลำคลองตำบลบางยาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

29/03/2017

267

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
tel: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th