ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร ถนนสายบ้านคลองโพธิ์ - บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร ถนนสายบ้านคลองโพธิ์ - บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

27/01/2017

945

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com