สนง.ปภ.ปจ.ขอรายงานปริมาณ น้ำฝน ประจำวันที่ 15 ส.ค 61


สนง.ปภ.ปจ.ขอรายงานปริมาณ
น้ำฝน ประจำวันที่  15 ส.ค 61

16/08/2018

811

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com