ประชุมเพื่อวางแผน และร่วมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านสร้าง ชั้น 2


 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
    - อำเภอบ้านสร้างขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน และร่วมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านสร้าง ชั้น 2
    - จึงเรียนมาเพื่อทราบ

17/05/2019

650

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com