แจ้งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน


แจ้งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

31/07/2019

197

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
tel: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th