สายตรงผู้บริหาร


สายตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ติดต่อ 098-848-8298

สายตรง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ติดต่อ 092-964-2365

26/10/2016

219

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com