ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com