ภาพกิจกรรม

กิจกรรม โครงการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส โคโรน่า 2019

กิจกรรม โครงการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส โคโรน่า 2019

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
tel: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th