ภาพกิจกรรม

โครงการแห่พระทางน้ำ (หลวงพ่อคุ้ม) ประจำปี 2563

โครงการแห่พระทางน้ำ (หลวงพ่อคุ้ม) ประจำปี 2563

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
tel: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th