ภาพกิจกรรม

โครงการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามสถานศึกษา วัด รพสต. และชุมชน ปี 2563 -2564

โครงการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามสถานศึกษา วัด และชุมชน  ปี 2563 -2564

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com